Diferents exemples d'infografies dinàmiques ArGenBI: Contactar

A continuació es presenten exemples de resultats públics. L'objectiu és que la informació a publicar sigui més atractiva per a un usuari no analista. Els informes inteactuen al passar el ratolí per sobre de les dades, aportant nova infomació.